50-jarig Jubileum LOF

Sinds de start in 1967 bekroonde het LOF al zo’n honderd toptalenten en toonaangevende tijdschriften. Een groot aantal bijzondere projecten in het vak kon op subsidie rekenen.
Bij het 50-jarig jubileum in 2017 stonden we daar bij stil, maar we kijken liever naar de toekomst. Júist nu. Door de stormachtige ontwikkelingen is stimulering van magazine media in de breedste zin van het woord, harder nodig dan ooit. Het LOF zal deze ontwikkelingen blijven steunen.
Voor de viering van LOF 50 vroegen we 50 mediaprofessionals hun visie te geven op het medialandschap in 2025. Het leverde een inspirerend boekje op! Het boekje is hier te lezen.
De mediaprofessionals uit het boekje vierden het jubileum mee tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. Een aantal foto’s van deze middag.

 
 

LOF40

In 2007 vierde het Lucas-Ooms Fonds zijn 40-jarig jubileum met de huldiging van 40 markante mensen uit het tijdschriftenvak. Om de bijzondere bijdrage die ze hebben geleverd aan de tijdschriftjournalistiek, is aan elk van deze 40 mensen een legpenning van het Lucas-Ooms Fonds uitgereikt. Samen met het Nederlands Uitgeversverbond is een boekje samengesteld waarin de kwaliteiten en prestaties van elk van de laureaten is beschreven. De teksten en foto’s van toen zijn hier terug te vinden.