LOF40

In 2007 vierde het Lucas-Ooms Fonds zijn 40-jarig jubileum met de huldiging van 40 markante mensen uit het tijdschriftenvak. Om de bijzondere bijdrage die ze hebben geleverd aan de tijdschriftjournalistiek, is aan elk van deze 40 mensen een legpenning van het Lucas-Ooms Fonds uitgereikt. Samen met het Nederlands Uitgeversverbond is een boekje samengesteld waarin de kwaliteiten en prestaties van elk van de laureaten is beschreven. De teksten en foto’s van toen zijn hier terug te vinden.