Bijzondere projecten en innovaties

Jaarlijks heeft het LOF een bescheiden budget beschikbaar voor het steunen van bijzondere projecten op het gebied van magazines. Denk aan innovaties en projecten waarmee nieuwe media-gebieden worden verkend. Projecten die subsidie ontvingen zijn bij voorbeeld ook studieprojecten en tentoonstellingen van en over bepaalde tijdschrift-fenomenen. Ook heeft het fonds diverse  archiveringsprojecten gesteund om studieprojecten rondom tijdschriften in de toekomst mogelijk te maken.
De volgende projecten zijn een selectie van het aantal projecten dat sponsoring van het LOF ontving.

 

Criteria subsidie

De motivering voor de subsidieaanvraag moet duidelijk zijn over het doel van het project, de wijze van uitvoering, de planning en een overzichtelijke begroting bevatten.
Over nieuwe aanvragen wordt tweemaal per jaar door het Stichtingsbestuur vergaderd. Aanvragen kunnen het beste worden ingestuurd voor eind februari dan wel voor eind september. Zodat het LOF-bestuur deze kan bespreken in zijn eerstvolgende bestuursvergadering. Deze vallen doorgaans in het voorjaar en het najaar.

Als subsidiecriteria gelden:

  • in het project dient het tijdschrift in het algemeen of een bijzonder tijdschrift-fenomeen centraal te staan
  • een studieproject dient direct of indirect nut te hebben voor het tijdschrift in het algemeen, de tijdschrift-journalistiek en de kennis daarvan in brede kring
  • het project dient een gezond en stimulerend tijdschriften-klimaat ten goede te komen
  • het oordeel van het bestuur is in alle gevallen beslissend.

Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • individuele studiebeurzen ter bekostiging van een reguliere opleiding
  • de oprichting van een nieuw tijdschrift
  • de exploitatie van een tijdschrift of dekking van een exploitatietekort

Subsidieaanvragen indienen

Goede nieuwe initiatieven zijn bij LOF van harte welkom! Subsidieaanvragen kunnen per email worden ingediend bij: 

Lucas-Ooms Fonds 
Tav mw E. Smit 
Singel 166 
1015 AH Amsterdam
LOFstichting<a>xs4all.nl