Het Lucas – Ooms Fonds (LOF) werd in 1967 opgericht en komt voort uit het legaat van mevrouw C. Ooms – Luiken, de weduwe van C.P Ooms. Ooms en J.W. Lucas waren de directeuren van drukkerij en uitgeverij De Spaarnestad in Haarlem.

Het Lucas – Ooms Fonds is met de uitreiking van prijzen en het sponsoren van bijzondere projecten, al een halve eeuw stimulator van tijdschrift en tijdschriftjournalistiek. Tijden veranderen en het LOF verandert mee. Aan de intentie is in die 50 jaar niets veranderd, het vak heeft natuurlijk wel een enorme metamorfose ondergaan. Vandaar dat het LOF zich richt op het stimuleren van tijdschriftjournalistiek in de breedste en modernste zin van het woord. In schrift en beeld, in print en digitaal en inclusief fotojournalistiek, grafische vormgeving en digitale uitingen.
Deze nieuwe mediawereld heeft nieuwe talenten nodig, van een ander soort. Een nieuwe generatie die niet meer in tekst denkt, maar in beeld, film en video. Die sociale media als zijn natuurlijke omgeving ervaart. Die daar de aantrekkelijke doelgroepen weet te verzamelen op spannende facetten van het leven, werk en cultuur. Het zijn deze talenten die de uitgeverijen van nu helpen bewegen in de juiste richting van deze stroom.
Het LOF zal deze ontwikkelingen graag steunen: met het uitreiken van prijzen aan vooraanstaande mensen en mediamerken die in deze transitie leidend zijn en een voorbeeld kunnen vormen voor anderen. En verder nieuw talent in het zonnetje te zetten en een handje te helpen met de verdere ontwikkeling. Misschien wat minder bekend dan de prijzen die in samenwerking met de Magazine Media Associatie (MMA) en het Nederlands Uitgevers Verbond (NUV) worden uitgereikt, zijn de bijzondere projecten die LOF van financiële steun voorziet. Denk bijvoorbeeld aan de verkenning van nieuwe media-gebieden. Inmiddels zijn er heel wat bijzondere projecten ondersteund, waaronder vakliteratuur, exposities en onderzoeken.

Onze middelen – de jaarlijkse vakprijzen en subsidies voor nieuwe projecten- zullen we graag op deze wijze inzetten. Goede nieuwe initiatieven zijn bij LOF van harte welkom! De eerste 50 jaar van ons bestaan, dat was nog maar het begin.


LOF-Bestuur

Derk Haank (voorzitter)

Eefke Smit (secretaris)

Gerrit Bos (penningmeester)

Rob van Vuure

Jildou van der Bijl

Arendo Joustra

Nicolette Hulsebos

Barbara van Erp

Het LOF staat onder beheer van een Stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 41222377, met een Stichtingsbestuur.
Eens in de drie jaar stelt het Bestuur van het Lucas-Ooms Fonds een beleidsplan vast.
Het beleidsplan van 2022

Bestuursleden van de Stichting Lucas-Ooms Fonds ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding. De stichting heeft geen personeelsleden.

Het Lucas-Ooms Fonds heeft de zogeheten ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor giften kan het volgende fiscaal nummer worden opgegeven: 803404050 2019/2020
Nadere financiële gegevens over de meest recente afgesloten boekjaren:
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Geschiedenis

Mgr. Huibers, de bisschop van Haarlem, op bezoek bij de van oorsprong rooms-katholieke uitgeverij v Drukkerij ‘De Spaarnestad’ in het voorjaar van 1940. De bisschop en rechts, leden van de directie van De Spaarnestad, de heren J.W. Lucas en C. Ooms, bij één van de drukpersen aan de Nassaulaan. Geheel links de latere directeur de heer de Goeij.

De naamgevers van het Lucas-Ooms Fonds, de directeuren J.W. Lucas en C.P. Ooms vieren het 40-jarig jubileum van hun uitgeverij en drukkerij De Spaarnestad.

Plaquettes van Lucas en Ooms

Jan Verdonk is de maker van deze bijzondere bronzen plaquettes van J.W. Lucas en C.P. Ooms. Beide plaquettes zijn uit erfenissen geschonken aan het LOF. De maker, zoon van edelsmit Piet Verdonk en broer van schilder Ad Verdonk, werkte aanvankelijk voor diverse kunstenaars en had later een eigen atelier in Haarlem. Hij werkte o.a. als restauratiebeeldhouwer en maakte ontwerpen voor kerkelijke edelsmeedkunst en illustraties. Ook voor van Kempen en Begeer, die niet alleen deze plaquettes maakte, maar ook onze LOF-penning vervaardigde.