2006 – Auke Visser

Passie voor tijdschriften

De jury kan elk jaar besluiten een Mercur d’Or-LOF-Prijs voor Publiesktijdschriften uit te reiken maar hoeft dat niet te doen. Voor deze oeuvre-prijs komen de juryleden tijdens de vergadering met kandidaten. Daarover moet uiteindelijk een unaniem besluit vallen, elk jurylid heeft een vetorecht. Dit jaar was de jury het snel eens: Auke Visser.

Auke Visser heeft in de ogen van deze jury een enorm herkenbare invloed gehad op het reilen en zeilen van de tijdschriftenbranche. Ruim dertig jaar werkt hij nu in de tijdschriftenuitgeverij, eerst als marketingmanager van diverse bladen, later als adjunct-directeur bij de Geïllustreerde Pers. Daarna werd hij algemeen directeur van Admedia en vervolgens Uitgeefdirecteur bij VNU Tijdschriften en Sanoma Uitgevers. Momenteel is hij algemeen directeur van Sanoma Men’s Magazines.

De jury is van mening dat Auke Visser de Mercur d’Or onder meer verdient vanwege de manier waarop hij deze functies heeft vervuld: rustig, open en vakmatig erg goed. Daarbij verloor hij nooit het belang van de tijdschriftenbranche als geheel uit het oog. Deze houding maakt hem tevens tot de buitengewoon betrokken voorzitter van de dit jaar jubilerende Groep Publiekstijdschriften van het Nederlands Uitgeversverbond. Sinds de oprichting tien jaar geleden laat hij vanuit die functie op elke mogelijke manier zien hoezeer hij de tijdschriftenbranche een warm hart toedraagt. Ook als bestuurslid van aan tijdschriften gerelateerde stichtingen als het Lucas Ooms Fonds, het Fotofestival Naarden, de Stichting HOI, de Kees Schererstichting en het Reclame Arsenaal geeft hij zijn al jarenlang durende passie voor tijdschriften verder vorm. Dit alles maakt dat Auke Visser naar de mening van de jury een meer dan rechtmatige winnaar van de Mercur d’Or is! Omdat daaraan dit jaar weer de LOF-Prijs voor Publiekstijdschriften is gekoppeld, ontvangt hij naast het beeld ook 10.000 euro. Het is de bedoeling dat dit bedrag ten gunste van het tijdschriftenvak wordt besteed. Auke Visser kan zelf bepalen welk doel hij daarvoor kiest.

❛Auke Visser heeft in de ogen van deze jury een enorm herkenbare invloed gehad op het reilen en zeilen van de tijdschriftenbranche.❜

TERUG