2008 – Cisca Dresselhuys

Ambassadeur van het vak hoofdredacteur

Als hoofdredacteur was zij 27 jaar het zeer uitgesproken en duidelijk herkenbare boegbeeld van Opzij. En daarmee werd Cisca Dresselhuys volgens de jury niet alleen een icoon van de vrouwenbeweging, maar ook een helder rolmodel voor de vele vrouwelijke hoofdredacteuren die haar voorbeeld daarna zouden volgen.

Ze was niet alleen de ambassadeur van haar blad maar ook van het vak ‘hoofdredacteur’, in een tijd dat er nog maar weinig vrouwelijke hoofdredacteuren waren.

Cisca Dresselhuys was altijd zeer zichtbaar in de media, helder en duidelijk haar mening gevend over allerlei aan vrouwen gerelateerde onderwerpen, ogenschijnlijk streng maar altijd met een humorvolle ondertoon. Daarmee hield ze niet alleen belangrijke vrouwenzaken op de agenda maar maakte ze ook keer op keer duidelijk dat ‘Opzij’ het eerste en enige opinieblad voor vrouwen was.

❛Haar eigen maandelijkse en spraakmakende interview ‘De feministische meetlat’ werd vaak aangehaald en veel besproken.❜

Dankzij haar werd en bleef ‘Opzij’ een begrip in de tijdschriftenwereld. Haar eigen maandelijkse en spraakmakende interview ‘De feministische meetlat’ werd vaak aangehaald en veel besproken. ‘Opzij’ overleefde de tweede feministische golf en dat is aan Cisca Dresselhuys te danken. Het blad bleef onder haar leiding, in weerwil van alle maatschappelijke veranderingen, zichzelf trouw, oordeelde de Mercurs-jury. Voor de wijze waarop Cisca Dresselhuys al die jaren ‘Opzij’ heeft geleid, de manier waarop zij het gedachtegoed van ‘Opzij’ en de vrouwenbeweging heeft uitgedragen en de grote inspiratie die zij daarmee voor veel vrouwen is geweest, reikt de jury van harte dit jaar aan haar de Mercur d’Or/LOF-prijs voor Publiekstijdschriften uit.

TERUG