2000 – Elsevier

Al tientallen jaren het grootste opinieweekblad van Nederland

De Mercur d’Or/LOF-Prijs kan door de Mercurs-jury worden toegekend aan een tijdschrift of persoon dat/die langdurig voor opvallende prestatie heeft geleverd op de Nederlandse tijdschriftenmarkt. Inzendingen in deze categorie zijn niet mogelijk.

Als winnaar kwam Elsevier uit de bus. Een tijdschrift dat al aan zijn 56e jaargang toe is en dat zonder overdrijving een merk kan worden genoemd dat al drie generaties meegaat.

Met deze bekroning spreekt de jury zijn waardering uit voor al die redactieleden die de afgelopen decennia de titel in een hevige concurrentiestrijd overeind hebben gehouden. Dit is bereikt door het leveren van een constante kwaliteit in actuele berichtgeving en op basis van goede research. Elsevier heeft al die jaren vernieuwingen geleidelijk doorgevoerd – drastische koerswijzigingen hebben zich niet voorgedaan en dat heeft er mede toe bijgedragen dat het merk Elsevier nog steeds staat als een huis.

Hoewel het accent bij de Mercur d’Or ligt op een langdurige prestatie, mag volgens de jury niet onvermeld blijven dat Elsevier ook een bijzondere prestatie heeft geleverd in het afgelopen jaar, waarin de nieuwe hoofdredactie de lijn van de titel goed heeft doorgezet en het merk Elsevier de sterk neergaande tendens in de opiniebladenmarkt koeltjes heeft genegeerd.

Sterk merk, sterke inhoud
Elsevier is al tientallen jaren het grootste opinieweekblad van Nederland. Hoofdredacteur Arendo Joustra kan de verleiding niet weerstaan zijn blad de ‘oude dame’ van de opiniërende pers te noemen. Negentig procent van de oplage gaat naar de abonnees. Waarop berust deze sterke positie? De scheiding tussen de redactionele kolommen en de advertenties is uiteraard zeer scherp. Scherp zijn ook de commentaren over missers en uitglijders in de vaderlandse politiek. Belangrijk is verder de wekelijkse selectie van het wereldnieuws. Elsevier is het enige weekblad met een vaste buitenlandrubriek en een eigen netwerk van correspondenten.

Elsevier heeft zichzelf in de loop der jaren steeds vernieuwd zonder de journalistieke gedegenheid uit het oog te verliezen. ‘Een sterk merk houd je alleen als je ook een sterke inhoud hebt. Wij brengen een journalistieke analyse van het nieuws die verschilt van andere, meer op uiterlijkheden en amusement georiënteerde weekbladen.’

Het blad heeft aansluiting weten te behouden bij jonge lezers en mag zich met recht een tijdschrift voor drie generaties noemen.

TERUG