2005 – Margriet

Margriet: met een indrukwekkend verleden immer een belofte voor de toekomst

Elk jaar kan de jury besluiten een Mercur d’Or uit te reiken. Met deze oeuvreprijs maakt de jury duidelijk hoe zij tegen de branche aankijkt en geeft zij impliciet haar visie op de huidige bladen en de makers ervan. Het geheel overziend kan de jury ook besluiten geen Mercur d’Or uit te reiken. De beslissing moet unaniem zijn want elk jurylid heeft een vetorecht. De jury was het echter snel eens. Een oeuvreprijs houdt het risico in dat je hem alleen uitreikt als je, al terugkijkend, grote prestaties ziet over langere tijd. Deze jury heeft dat nadrukkelijk niet gewild.

Margriet krijgt de Mercur d’Or/LOF-Prijs voor Publiekstijdschriften dan ook vooral vanwege de voortreffelijke en energieke manier waarop het blad merkextensies heeft toegevoegd aan zijn identiteit.

Hoewel Margriet een blad is met een lange en rijke historie, heeft dit verleden de makers nooit in de weg gezeten bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Margriet is in staat gebleken haar lezers gedurende haar hele bestaan die inspiratie te brengen waar de lezeressen op dat moment behoefte aan hadden. Of het nu ging om vrouwenemancipatie, pilgebruik of diëten, steeds had Margriet precies de juiste informatie op het juiste moment. Ook nu, in 2005, is Margriet in al zijn verschijningsvormen nog steeds buitengewoon relevant. De jury vindt dat een indrukwekkende prestatie, zeker gezien de grote massa waarvoor het blad bestemd is en de breedte van de inhoud.

De Margriet Winterfair, websites, specials, boeken, handelsartikelen en events laten, tezamen met het blad zelf, wekelijks een bijzonder grote continuïteit en eigentijdsheid zien. Margriet blijft daarmee in het heden haar indrukwekkende verleden aan een belofte voor de toekomst verbinden. Dat vindt deze jury een Mercur d’Or/LOF-Prijs voor Publiekstijdschriften ruimschoots waard.

TERUG