Gesponsorde projecten tot en met 2024

2024

 • PubLeaks ontvangt een eenmalige donatie uit waardering voor de wijze waarop hun website onderzoeksjournalistiek ondersteunt.

 • Friestalig Tijdschrift De Moanne doet onderzoek naar verbeterde online-activiteiten voor regionale magazines in een streektaal.

2023

 • Boek met de 100 beste Magazine covers ooit, door Coverjunkie (Jaap Biemans). Honderd internationale top magazine-designers kozen hun ‘alltime favorite’ magazinecovers. Verschijningsdatum volgt. 

 • Dutch Ad Men, de klassieke reclamewereld 1864 – 2000, door Fred Kolsteeg e.a. Over pioniers in de reclame en van creatieve breinen naar computer-algoritmes. Verscheen 12 december 2023.

2022

 • Boek over Tijdschrift De Stijl, over nieuwe typografie in Nederland in de periode 1921 – 2021.
 • Digitaal archief voor EW Literair Supplement; betreft het digitaliseren van EW’s literair supplement voor de jaren 1969 – 1972, voor opname in de DBNL van de Koninklijke Bibliotheek.

2021

 • AI en Journalistiek, artikelenreeks samen met Villamedia over de effecten van kunstmatige intelligentie in de journalistiek.
 • Spotprenten Corona, zoals verschenen in 2020 en 2021, boek samengesteld door Jan de Bas, uitgave van Walburg Pers.

2020

 • Jubileumboek van de Universiteitskrant Groningen UK: 50 jaar, lustrum boek bij de tentoonstelling.
 • Symposium Tijdschrift De Gemeenschap, symposium samen met Museum Meermanno,
 • De Gemeenschap en het Modernisme, boekuitgave over tijdschrift De Gemeenschap, dat verscheen in de jaren ’20, door Stichting Uit het Lood,

2019

 • Dag van de Persvrijheid

2018

 • De Nieuwe Garde, organisatie in Vlaanderen die beginnende essayisten op weg helpt met begeleiding door ervaren essayisten en redacteuren.
 •  De Indische Journalist en Persmagnaat Domonique Beretty, van jongste bediende tot miljonair, biografie over deze vergeten krantenuitgever uit koloniale tijden.
 • Ambacht #2019, Boek-uitgave over jong talent onder art directors, onder begeleiding van 12 curators, om (jong) Nederlands creatief talent bij een breder publiek onder de aandacht te brengen; initiatief van Nicolette Hulsebos en Fonk.
 • Biografie Chas Gerritsen, fotograaf, door Lejo Siepe, uit te geven bij uitgeverij De Passage. Chas Gerritsen, beroemd om zijn foto’s van onder andere Pinochet, wordt dit jaar 75. Ter gelegenheid daarvan verschijnt een boek over zijn leven en werk, oa voor Magnum en in vele tijdschriften verschenen.
 • Boek De Correspondent, nieuwe journalistiek en de internationalisering daarvan, door Leendert van der Valk, uit te geven bij Atlas/ Contact. Studie naar de begin-fase van De Correspondent en de nieuwe initiatieven voor internationalisering, onder andere in New York.
 • Dag van de Persvrijheid, steun aan de organisatie van de Dag van de Persvrijheid en het Festival van het vrije woord, 3 mei 2018, in samenwerking met het Persvrijheidscomité.

2017

 • Overzichtstentoonstelling ‘Hommage aan Peter van Straaten’ Persmuseum
 • Journalistiek in crisistijd, door Donald Haks, onderdeel van de (nieuwe) Nederlandse jaarboeken, 1747-1822, uit te brengen in de historische reeks De Zeven Provinciën. Studie in 18e eeuwse jaarboeken naar de journalistieke benadering van een maandelijks tijdschrift met binnenlandse verslaggeving en opiniërend commentaar. 
 • Dag van de Persvrijheid, steun aan de organisatie van de Dag voor de Persvrijheid en het Festival van het vrije woord, 3 mei 2017, in samenwerking met het Persvrijheidscomité.
 • Jubileumuitgave LOF: Media in 2025. November 2017. Meer dan 50 mediaprofessionals filosoferen over de media in 2025.

2016

 • EMMA, Brusselse lobby organisatie voor Magazine and Media, ontving een subisidie voor de komende 3 jaar (2016 – 2018) voor hun activiteiten rondom Future Media Lab.
 • Steun aan diverse wisselexposities van het Pers Museum, oa over De Groene Amsterdammer, Voetbal International en een tentoonstelling over columnisten.
 • De Stem van de Student: Nederlandse studentenbladen in de 19e eeuw. Boekuitgave van proefschrift.
 • Zwarte Piet in spotprenten. Overzicht weergaves Zwarte Piet in de media, de afgelopen anderhalve eeuw. Boekuitgave, samensteller Jan de Bas.

2015

 • Radboud Universiteit: Bibliografie der Katholieke Nederlandse Publicaties, deel 4 – 5. Deel 1-4 zijn destijds bij publicatie gesponsord door LOF, deel 5 verscheen in 2015. 
 • PersMuseum: 10×10 expositie ter gelegenheid van 100 jaar Persmuseum.
 • Huis Marseille: ‘Life is strange/Fotografische ontdekkingen uit tijdschrift Het Leven’, 
  Boek bij een tentoonstelling over de fotojournalistiek in tijdschrift Het Leven, samen met Het Spaarnestad Archief

2014

 • Museum ‘t Schip, overzichtstentoonstelling en uitgave cover ontwerpen van de Amsterdamse School. 
 • Project Gerard van Westerloo door Digitale Werken
  Ter beschikkingstelling van zijn VN-publicaties via een aparte website. 
 • Cees Bantzinger, in herinnering.  Dekking van de kosten van een boekuitgave bij een overzichtstentoonstelling in Het PersMuseum 
 • EMMA 
  Europese Belangenbehartiger van Magazine Publishers, financiele ondersteuning van de EMMA Media Night, 18 november 2014 in Brussel. 
 • Blikvangers 
  Tentoonstelling fotojournalistiek in het Nationaal Archief.  
 • Facing Pages
  Expositie, seminar en festival voor onafhankelijke magazines, op 28 en 29 maart 2014 in Arnhem.
 • TS Tijdschrift voor Tijdschriftstudies
  Voortzetting steun aan TS, Tijdschrift voor Tijdschriftstudies www.tijdschriftstudies.nl

2013

 • Onder het mom van Satire. Laster, spot en satire in Nederland 1780-1800. Proefschrift van Ivo Nieuwenhuis, UvA.
 • De Gouden Jaren van Vrij Nederland. Boek door John Jansen van Galen over 75 jaar Vrij Nederland.
 • Ownership Press Organisations. Studie door onderzoeksjournalist Mathilde Sanders. Studie naar de invloed van verschillende stakeholder-aandeelhouders op de journalistiek.
 • TS Tijdschrift voor Tijdschriftstudies
  Voortzetting steun aan TS, Tijdschrift voor Tijdschriftstudies
  tijdschriftstudies.nl
 • Bibliografie van Nederlandse Protestantse Publicaties, deel VII, VIII en IX. Studieproject van de VU, Amsterdam.

2012

 • Project Eppo Doeve, van het Persmuseum. Boek en tentoonstelling gewijd aan de tekenaar die menig tijdschrift en boekomslag van zijn werk voorzag. En die destijds de LOF-prijs heeft gewonnen.
 • Fotofolio, FOAM: project met een boekencase van 4 losse fotoboeken, elk van een bekende fotograaf, in samenhang met een tentoonstelling in FOAM.
 • TS Tijdschrift voor Tijdschriftstudies
  Voortzetting steun aan TS, Tijdschrift voor Tijdschriftstudies www.tijdschriftstudies.nl
 • Explosieve Debatten, Kritische tradities in Nederlandse en Engelse tijdschriften 1750-1940
  Verschijnt in de reeks BGNB, Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel.

2011

 • Bibliografie van Nederlandse Protestantse Publicaties – Deel IV t/m Deel VI
 • Bundel Satirische Tijdschriften 18e eeuw, Stichting Jacob Campo Weyerman
 • TS Tijdschrift voor Tijdschriftstudies. Voortzetting steun aan TS, Tijdschrift voor Tijdschriftstudies www.tijdschriftstudies.nl

2010

2009

 • Canon van de Tijdschriften, alles van toen en nu over bladen maken.
  Een schuttersstuk in 50 vensters waarin de meest markante ontwikkelingen in de tijdschriftwereld worden verkend en verklaard. Zie 
  www.tijdschriftencanon.nl
 • Fotoboek Het Wonder van De Wederopbouw. Bart Nieuwenhuijs, uitgeverij Terra.
 • Ts, Tijdschrift voor Tijdschrift Studies: Symposium Opinietijdschriften, mei 2009 Amsterdam: “Het tijdschrift als podium van publieke opinievorming”

2008

 • Haalbaarheidsonderzoek Spaarnestad Fotoarchief, door Hans Schoots. 
 • Tijdschrift De Gemeenschap. Een studie door Lex van de Haterd.
 • Stichting Foto Archief Kees Scherer, Uitgave van oeuvre-overzicht. Hans van Blommestein, een overzicht van Nederlandse tijdschrift-fotografie. 
 • ‘Rap van Tong, Scherp van Pen’. De literarie discussiecultuur van ca 1600-1750, door drs CW Dingemanse (Universiteit Utrecht). 

2007

 • Antipapisme en cultureel natiebesef in Nederland rond 1800: ‘Een meer of min doodlyken haat tegen den roomschen godsdienst’. Proefschrift E Woodward-Hagen, Universiteit van Amsterdam, gebaseerd op tijdschriften-studie.
 • Bibliografie van Nederlandse Protestantse Publicaties – Deel III. Studieproject voor Vrije Universiteit
 • Stichting Jacob Campo Weyerman, Bundel Politieke Tijdschriften 1780 – 1800. Uitgave over het politieke tijdschrift ten tijde van de Bataafse Republiek.
 •  Stichting Foto-Archief Kees Scherer. Uitgave van oeuvre-overzicht
 • Ts, Tijdschrift voor Tijdschrift studies. Project Universiteit Utrecht.

2006 

 • Magazine! Overzichtstentoonstelling in Koninklijke Bibliotheek van 150 jaar Nederlandse tijdschriften. 
 • Avenue Van A tot Zero. Overzichtstentoonstelling van tijdschrift AVENUE in Nederlands Fotomuseum Rotterdam.
 • Bibliografie van Nederlandse Protestantse Publicaties – Deel II. Studieproject Vrije Universiteit.
 • Ts, Tijdschrift voor Tijdschriftstudies Project aan de Universiteit Utrecht.

2005 

 • Bladwijzer. Haalbaarheidsonderzoek voor belangenvereniging kleine tijdschriften-uitgeverijen.
 • Ts, Tijdschrift voor Tijdschriftstudies. Project aan de Universiteit Utrecht 

2004

 • Biografie J. K. van Eerbeek. Promotie-onderzoek naar tijdschriftjournalist en schrijver J K van Eerbeek.
 • Ts, Tijdschrift voor Tijdschriftstudies. Project aan de Universiteit Utrecht 

2000 – 2003 

* Bijdrage aan Digitale Archivering van tijdschriften in de Koninklijke Bibliotheek

* Persmuseum, bijdrage aan herinrichting 

* Studie naar geschiedenis van ‘De Katholieke Illustratie’

1982

 • De Journalist. Restyling

1981

 • FIPP: Rapport ‘New World Information Order’
 • NOTUschrift
 • Massacommunicatie

1980

 • SST: Het Tijdschrift Handboek voor journalisten, door Gerard Vermeulen.